Alan Editörleri

Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU (Volkan Jeomorfolojisi, Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi)

Prof. Dr. Ali UZUN (Jeomorfoloji ve İklim Değişikliği)

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN (Flüvial Jeomorfoloji, Hidromorfoloji)

Prof. Dr. Cengiz YILDIRIM (Tektonik Jeomorfoloji, Kıyı/Denizaltı Jeomorfolojisi, Kuvaterner Jeomorfolojisi)

Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR (Glasyal ve Periglasyal Jeomorfoloji)

Doç. Dr. Tolga GÖRÜM (Jeomorfolojik Tehlikeler, Uygulamalı Jeomorfoloji, İnsan Kaynaklı Jeomorfik Süreçler)

Doç. Dr. Serdar VARDAR (Paleocoğrafya, Jeoarkeoloji)

Doç. Dr. M. Zeynel ÖZTÜRK (Karst Jeomorfolojisi)

Dr. Öğr. Üyesi Erdal GÜMÜŞ (Jeomorfolojik Miras)

Başa dön