UJES 2019 / Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu - 2019 Ankara'da sunulacak bildiriler hakemlik sürecinden geçirilecektir.

 

İKİNCİ DUYURU / SECOND CIRCULAR

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu – UJES 2109

International Symposium on Geomorphology - UJES 2019

10-12 Ekim 2019, Ankara - October 10-12, 2019, Ankara

Türkiye'deki Coğrafya Bölümlerinin ev sahipliğinde 2008 yılından itibaren iki yılda bir Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumları (UJES) düzenlenmektedir. Bu toplantıların sonuncusu 12-14 Ekim 2017 tarihinde Fırat Üniversitesi'nde uluslararası olarak gerçekleştirildi. UJES 2017’nin sonuç bildirgesiyle UJES 2019 sempozyumundan itibaren UJES sempozyumlarının Jeomorfoloji Derneği tarafından organize edileceği duyurulmuştu. UJES 2019 Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü ev sahipliğinde 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Türkiye'den ve yurt dışından yerbilimcileri bilimsel etkinliğimize davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

The National Geomorphology Symposiums (UJES) are hosted biennially by geography departments in Turkey since 2008. The last of these meetings was held at Fırat University internationally on 12-14 October 2017. It has been announced via the final declaration of UJES 2017 that the UJES symposiums will be organized by the Turkish Society for Geomorphology as from the UJES 2019. To be held on 10-12 October 2019, UJES 2019 will be hosted by the Department of Geography of Ankara University. We are pleased to invite researchers to our event from Turkey and all over the world.

Sempozyum Konuları ( Symposium Themes )

Fluvial Jeomorfoloji (Fluvial Geomorphology)
Volkan jeomorfolojisi (Volcanic Geomorphology)
Glasyal ve Periglasyal Jeomorfoloji (Glacial and Periglacial Geomorphology)
Karst Jeomorfolojisi (Karst Geomorphology)
Denizaltı Jeomorfolojisi (Submarine Geomorphology)
Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi (Arid and Semi-Arid Geomorphology)
Hidromorfoloji (Hydromorphology)
Jeomorfik İndisler ve Jeomorfolojide CBS (Geomorphic indices and GIS in Geomorphology)
Kıyı/Denizaltı Jeomorfolojisi (Coastal / Submarine Geomorphology)
Kuaterner Jeomorfolojisi (Quaternary Geomorphology)
Uygulamalı Jeomorfoloji (Applied Geomorphology)
Jeomorfolojik Miras (Geomorphological Heritage)
Jeoarkeoloji (Geoarchaeology)
Jeomorfolojik Tehlikeler ve Riskler (Geomorphological Hazards and Risks)
İnsan Kaynaklı Jeomorfolojik Süreçler (Man-Induced Geomorphic Processes)
Jeomorfoloji ve İklim değişimi (Geomorphology and Climate Change)
Jeomorfolojik Teknikler (Geomorphological Techniques)
Paleocoğrafya (Palaeogeography)
Tektonik Jeomorfoloji (Tectonic Geomorphology)
Diğerleri (Others)