Area Editors

Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU (Volkan Jeomorfolojisi, Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi)

Doç. Dr. Musa ULUDAĞ (Jeomorfoloji)

Doç. Dr. Serkan KÜKRER  (Hidrografya-Hidroloji)

Prof. Dr. Cengiz YILDIRIM (Tektonik Jeomorfoloji, Kıyı/Denizaltı Jeomorfolojisi, Kuvaterner Jeomorfolojisi)

Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR (Glasyal ve Periglasyal Jeomorfoloji)

Doç. Dr. Tolga GÖRÜM (Jeomorfolojik Tehlikeler, Uygulamalı Jeomorfoloji, İnsan Kaynaklı Jeomorfik Süreçler)

Doç. Dr. Serdar VARDAR (Paleocoğrafya, Jeoarkeoloji)

Doç. Dr. M. Zeynel ÖZTÜRK (Karst Jeomorfolojisi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serdar AYTAÇ (Jeomiras)

Scroll to top