Düzenleme Kurulu

Sempozyum Başkanları

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU – Jeomorfoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK – Ankara Üniversitesi DTCF Dekanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

Uluslararası İlişkiler Sorumlusu

Prof. Dr. A. Evren ERGİNAL

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR

Dr. Öğr. Üyesi Musa ULUDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Olgu AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKKÖPRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ŞİMŞEK

Öğr. Gör. Seda Akkurt GÜMÜŞ

Sempozyum Sekreteryası

Prof. Dr. İsa CÜREBAL

Öğr. Gör. Murat POYRAZ

Uzman Murat FIÇICI

Araş. Gör. Melike DURAK

Uzman Furkan İNAN

Başa dön