Katılım Süreci ve Ücretler

Katılım Koşulları

 • Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.
  Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Jeomorfoloji konulu bilimsel araştırmalar sözlü veya poster olarak sunulacaktır.
 • Sempozyuma kayıt, bildiri ve diğer işlemler www.ujes.org web sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
 • Bir katılım ücreti ödeyen yazar en fazla iki bildiri ile sempozyuma katılabilir. İkiden fazla bildirilerde her bildiri için ayrı ücret yatırmaları gerekmektedir. Sempozyum programına alındıktan sonra yatırılan katılım ücretleri iade edilmeyecektir.
 • Bildiri metinleri “Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (2019) Bildiriler Kitabı” olarak yayınlanacaktır. Sunumu yapılmayan bildiriler, sempozyum kitabında yer almayacaktır.
 • Katılım ücretine UJES 2019 çantası, sempozyum dosyası, katılım belgesi, yaka kartı, program kitapçığı, bloknot, kalem, 2 gün öğle yemeği, çay-kahve ikramları, arazi gezisi ve gala yemeği dahildir.
 • Bildiri sunumu dışında dinleyici olarak sempozyuma katılmak isteyen kişilerin de www.ujes.org web sayfası üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Özet Gönderimi

 • Bildiri Özetleri ve Tam Metin yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak veriler ve muhtemel bulguları içeren en fazla 500 kelimelik bildiri özetlerini 31 Temmuz 2019 tarihine kadar özet gönderimi sayfasından göndermeleri gerekmektedir.
 • Çok yazarlı çalışmalarda sorumlu yazar (sempozyuma katılacak ve sunum yapacak kişi) belirtilmelidir.
 • Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler 15 Ağustos 2019 tarihine kadar ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programına dahil edilecektir.
 • Özetleri gönderilen bildiriler kabul edildikten sonra “sempozyum kayıt ve ödeme bildirimi” kısmından bildiri ücreti banka dekontu gönderilmelidir.

Bildirilerin Yayınlanması

 • Katılımcılarımızdan sunum esnasındaki soru-cevap ve yapılan tartışmalar çerçevesinde gözden geçirildikten sonra en geç 30 Ekim 2019 tarihine kadar; daha önceden yollamış oldukları bildiri tam metinlerinin yayınlanabileceğine dair bir onay e-postasını ya da üzerinde düzenleme yaptıkları bildiri tam metinlerinin son hâlini sitedeki tam metin gönderimi bölümünden göndermeleri istenecektir.
 • Tam metin bildiriler en fazla 15 sayfa olmalıdır.
 • Bildiri metinleri birleştirilerek Jeomorfoloji Derneği’nin web sayfasında e – bildiri şeklinde “Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (2019) Bildiriler Kitabı” olarak yayımlanacaktır.

Posterler

 • Yayınlanması kabul edilen posterler yazım kurallarına uygun olarak basılmış bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Poster sunumları sempozyum sırasında yapılacaktır.

 

Ödemeler

Dekont içindeki açıklama bölümüne “UJES 2019 Kayıt Ücreti” yazılmalıdır.

15 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt ücreti yatırılmalıdır (Banka masrafları göndericiye aittir.)

 

Katılım Ücretleri

Bildirisiz Katılım : 50 TL (Yaka Kartı – Sertifika – Çay, Kahve ikramları için talep edilen ücrettir.)

Bildiri – Öğrenci Katılımcı ( Yüksek Lisans – Doktora ) : 100 TL

Bildiri – Öğretim Elemanı ( Öğr. Gör. – Araş. Gör ) : 150 TL

Bildiri – Öğretim Üyesi ( Dr., Doç., Prof. ) : 200 TL

Yurtdışı Katılım : 100 EU

 

Banka Detayları / Bank Details

Hesap Adı : Mustafa Hakan Yiğitbaşıoğlu

Banka Adı : Türkiye İş Bankası

Şube Adı : Akay / Ankara – 4201

Hesap Numarası : 1324049 / 0746663

IBAN (TL) : TR76 0006 4000 0014 2011 3240 49