Katılım Koşulları

Sempozyum koşulsuz olarak bütün dinleyicilere ücretsiz şekilde açıktır.

Ancak Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019′ a katılmak isteyen araştırmacılardan aşağıdaki ücretler talep edilecektir.

Bildiri – Öğrenci Katılımcı (Yüksek Lisans – Doktora) : 100 TL
Bildiri – Öğretim Elemanı (Öğr. Gör., Araş. Gör) : 150 TL
Bildiri – Öğretim Üyesi (Dr., Doç. Dr., Prof. Dr.) : 200 TL
Yurtdışı Katılım : 100 EU

Sempozyuma kaydını yaptıran ve yukarıdaki bedelleri ödeyen katılımcılara yaka kartları, sertifikalar, çanta vb. basılı materyaller dağıtılacaktır. Sempozyum esnasında çay ve kahve ikramları yapılacaktır.

Ayrıca yeterli katılımcı olduğu takdirde arazi çalışması gerçekleştirilecektir.

Başa dön