Önemli Tarihler

Özet gönderme tarihleri : 01 Şubat 2019 – 31 Mayıs 2019
Özet Kabul Bildirimi : 01 – 30 Haziran 2019
Kayıt Süresi : 01 Temmuz 2019 – 31 Ağustos 2019
Sempozyum Tarihleri : 10 – 12 Ekim  2019
Tam Metin Teslimi İçin Son Tarih : 30 Ekim 2019
Sempozyum bildiriler kitabının yayınlanması : 31 Aralık 2019