Düzenleme Kurulu

Sempozyum Başkanları

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU

Jeomorfoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Dekanı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. M. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU

Prof. Dr. A. Evren ERGİNAL

Prof. Dr. İsa CÜREBAL

Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR

Dr. Öğret. Üyesi Musa ULUDAĞ

Dr. Öğret. Üyesi Ebru AKKÖPRÜ

Dr. Öğret. Üyesi Mesut ŞİMŞEK

Öğret. Görv. Murat POYRAZ

Öğret. Görv. Seda AKKURT GÜMÜŞ

Araş. Gör. Yunus Emre MUTLU

Araş. Gör. Şakir FURAL

Uzman Murat FIÇICI