Organization

Sempozyum Başkanları

Cengiz ERGÜN – Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU – Jeomorfoloji Derneği Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN, Jeomorfoloji Derneği

Prof. Dr. Tuncer DEMİR, Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark Koordinatörü

Hüseyin TOSUN, Kula Belediye Başkanı

Zeki KAYDA, Salihli Belediye Başkanı

Uluslararası İlişkiler Sorumluları

Prof. Dr. A. Evren ERGİNAL

Prof. Dr. Tuncer DEMİR

Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

Sempozyum Yerel Düzenleme Kurulu

Mahmut Süreyya KARAOĞLU

Yiğit KARAKUZU

Mesut KOLBÜKEN

Ali KARATAŞ

Kamil ALTIPARMAK

Yeliz Ay HIRKA

Aslıhan AKÇE

Sempozyum Sekreteryası

Prof. Dr. İsa CÜREBAL

Dr. Öğr. Üyesi A. Serdar AYTAÇ

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ŞİMŞEK

Araş. Gör. Dr. Şakir FURAL

Araş. Gör. Melike DURAK

Scroll to top