UJES 2019, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi salonlarında yapılacaktır.